תהליך הזמנה

תהליך הזמנה :

מודגש בזאת כי לקוח המעוניין לרכוש שירותים כלשהם באמצעות אתר זה רשאי לעשות כן בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: א. הלקוח אינו קטין (מעל גיל 18) והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ב. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל. ג. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני וכתובת למשלוח מסמכים בישראל. ד. הוא נושא תעודת זהות ישראלית. בעצם ביצוע הזמנה באמצעות אתר זה מצהיר הלקוח כי הוא עומד בתנאים המצטברים הנ"ל, כי איננו מתחזה לאדם אחר וכי כל המידע שנתן במהלך ביצוע ההזמנה הינו אמת. שלב ראשון – חיפוש המוצר: הלקוח מחפש את המוצר המתאים לו לפי יעד ו תאריך . שלב שני – בחירת המוצר: הלקוח מתבקש לבחור את המוצר המתאים לו מבין סל המוצרים המוצע בפניו . שלב שלישי – הצגת פרטים: האתר מציג את הפרטים של המוצר ( שם , תאריך יציאה וחזרה , מספר אנשים) . שלב רביעי – ביצוע ההזמנה: הלקוח מתבקש להזין את הפרטים הדרושים לשם ביצוע ההזמנה . יש למלא את פרטי כל נוסע כפי שהם מופיעים בדרכון . יש למלא את פרטי כרטיס האשראי,באמצעותו מבוצעת ההזמנה, מספר הכרטיס ותוקפו. בסוף שלב זה , הלקוח מאשר שקרא את התנאים החלים על ההזמנה ומסכים להם ,(יודגש כי ללא אישור הלקוח כי קרא את התנאים והסכים להם אין באפשרותו לעבור לשלב הבא), לאחר מכן מקבל מספר פנייה, מספר זה יש לשמור לצורך מעקב אחריהזמנה ופניות לנאזרין בקשר אליה. עצם קבלת מספר הזמנה אין בה כדי להעיד על כך שההזמנה אושרה על ידי נאזרין. מובהר ומודגש בזאת כי הזמנות המבוצעות באמצעות אתר זה הינן בגדר בקשה בלבד אשר איננה מחייבת את נאזרין לכל דבר ועניין, וזאת עד לאישור ההזמנה ע"י נאזרין בכתב. אישור ההזמנה על ידי נאזרין ישלח ללקוח עם קבלת האישור מהספק וזאת באמצעות כתובת המייל שהזין הלקוח ורק אז יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום העסקה המלא . שלב חמישי – קבלת מסמכים: לאחר חיוב כרטיס האשראי של הלקוח ידאגו הסוכנים שלנו בנאזרין להכנת המסמכים הרלבנטיים לעסקה, (קרי כרטיסי טיסה , שובר בית המלון ,פוליסת הביטוח ... ) וכל מה שרכשתם באתר , ושליחתם לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בשלב הרביעי ( הזמנה ) .

הירשם עכשיו לקבלת מבצעים חמים של נאזרין טורס ישירות למייל: